#حادثه امنیتی

  • کتاب امنیتCybersecurity Incident Response

    کتاب Cybersecurity Incident Response

    کتاب رویکردی دارد که پاسخ حادثه باید یک برنامه مستمر باشد . رهبران باید محیط سازمانی ، نقاط قوت و ضعف برنامه و تیم و نحوه پاسخگویی استراتژیک را درک کنند . در این کتاب ،…

    ادامه مطلب »
DON’T MISS OUT!
Subscribe To Newsletter
Be the first to get latest updates and exclusive content straight to your email inbox.
Loading
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link