#امنیت شبکه

  • کتابPhoto of کتاب Cybersecurity Incident Response

    کتاب Cybersecurity Incident Response

    کتاب رویکردی دارد که پاسخ حادثه باید یک برنامه مستمر باشد . رهبران باید محیط سازمانی ، نقاط قوت و ضعف برنامه و تیم و نحوه پاسخگویی استراتژیک را درک کنند . در این کتاب ،…

    ادامه مطلب »
بستن